Yêu cầu khiếu nại

 YÊU CẦU KHIẾU NẠI GIAO DỊCH TRÊN wPay.vn

 

Quý khách vui lòng cung cấp các thông tin dưới đây ( thông tin đầy đủ sẽ giúp wPay.vn nhanh chóng xử lý khiếu nại của khách hàng ).

STT

Nội dung cần cung cấp

Thông tin trả lời

A.    THÔNG TIN DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

1

Dịch vụ quý khách đã sử dụng

Nạp tiền điện thoại

Mua mã thẻ

2

Số điện thoại / Mã khách hàng/ Số hóa đơn quý khách đã thực hiện thanh toán

 

3

Số điện thoại / Email người nhận

 

4

Phương thức thanh toán

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân hàng Agribank

Ngân hàng Vietinbank

Ngân hàng DaiAbank

Ngân hàng Sacombank

Ngân hàng GP- bank

Ngân hàng Nam Á

Ngân hàng Ocean bank

Ngân hàng PG - bank

Ngân hàng Abbank

Ngân hàng Saigonbank

 

5

Số tài khoản

 

6

Thời gian thực hiện giao dịch

 

7

Số tiền thanh toán

 

8

Nội dung khiếu nại

 

B.    THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA KHÁCH HÀNG

1

Họ và tên

 

2

Địa chỉ

 

3

Số điện thoại liên lạc

 

4

Email

 

YÊU CẦU KHIẾU NẠI GIAO DỊCH TRÊN wPay.VN

 

Quý khách vui lòng cung cấp các thông tin dưới đây ( thông tin đầy đủ sẽ giúp wPay.vn nhanh chóng xử lý khiếu nại của khách hàng ).

STT

Nội dung cần cung cấp

Thông tin trả lời

A.    THÔNG TIN DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

1

Dịch vụ quý khách đã sử dụng

Nạp tiền điện thoại

Mua mã thẻ

2

Số điện thoại / Mã khách hàng/ Số hóa đơn quý khách đã thực hiện thanh toán

 

3

Số điện thoại / Email người nhận

 

4

Phương thức thanh toán

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân hàng Agribank

Ngân hàng Vietinbank

Ngân hàng DaiAbank

Ngân hàng Sacombank

Ngân hàng GP- bank

Ngân hàng Nam Á

Ngân hàng Ocean bank

Ngân hàng PG - bank

Ngân hàng Abbank

Ngân hàng Saigonbank

 

5

Số tài khoản

 

6

Thời gian thực hiện giao dịch

 

7

Số tiền thanh toán

 

8

Nội dung khiếu nại

 

B.    THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA KHÁCH HÀNG

1

Họ và tên

 

2

Địa chỉ

 

3

Số điện thoại liên lạc

 

4

Email

 

YÊU CẦU KHIẾU NẠI GIAO DỊCH TRÊN wPay.VN

 

Quý khách vui lòng cung cấp các thông tin dưới đây ( thông tin đầy đủ sẽ giúp wPay.vn nhanh chóng xử lý khiếu nại của khách hàng ).

STT

Nội dung cần cung cấp

Thông tin trả lời

A.    THÔNG TIN DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

1

Dịch vụ quý khách đã sử dụng

Nạp tiền điện thoại

Mua mã thẻ

2

Số điện thoại / Mã khách hàng/ Số hóa đơn quý khách đã thực hiện thanh toán

 

3

Số điện thoại / Email người nhận

 

4

Phương thức thanh toán

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân hàng Agribank

Ngân hàng Vietinbank

Ngân hàng DaiAbank

Ngân hàng Sacombank

Ngân hàng GP- bank

Ngân hàng Nam Á

Ngân hàng Ocean bank

Ngân hàng PG - bank

Ngân hàng Abbank

Ngân hàng Saigonbank

 

5

Số tài khoản

 

6

Thời gian thực hiện giao dịch

 

7

Số tiền thanh toán

 

8

Nội dung khiếu nại

 

B.    THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA KHÁCH HÀNG

1

Họ và tên

 

2

Địa chỉ

 

3

Số điện thoại liên lạc

 

4

Email