Quay lại

Đại Lý WPay

02/12/2020 04:22 PM

Hiện nay, thanh toán online đang được tất cả mọi người chú ý đến bởi sự nhanh gọn và bảo mật cao. Giúp hỗ trợ bạn thực hiện thanh toán bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Chính vì nguyên nhân đó, wPay có tới 127 đại lý để hỗ trợ bạn ở rất nhiều tỉnh thành. Nhờ đó bạn sẽ dễ dàng được hỗ trợ và có được những ưu đãi lớn. Những đại lý sẽ giúp bạn có thể dế dàng sử dụng được ứng dụng, giúp bạn luôn là người đứng đầu trong cuộc chơi của thanh toán trực tuyến:

Hiện tại chúng tôi đã phủ hơn 13 tỉnh thành:

Có 51 đại lý tại tỉnh Đắk Lắk. Xem thêm tại đây.

Có 24 đại lý tại tỉnh Đà Nẵng. Xem thêm tại đây.

Có 13 đại lý tại tỉnh Khánh Hòa. Xem thêm tại đây.

Có 12 đại lý tỉnh Thừa Thiên Huế. Xem thêm tại đây.

Có 9 đại lý tại tỉnh Quảng Nam. Xem thêm tại đây.

Có 7 đại lý tại tỉnh Bình Định. Xem thêm tại đây.

Có 11 đại lý tại các tỉnh khác. Xem thêm tại đây.

Tags :